Prelungire perioadă de depunere pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual – Componenta 15: Educație, din PNRR

Ministerul Educației a modificat Ghidul solicitantului aferent dezvoltării consorțiilor regionale pentru învățământ dual, Componenta 15 – Educație din PNRR. Pentru elaborarea cererii de finanțare trebuie consultat schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici implicați în consorțiile de învățământ dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6.253/2022, prin care se încurajează participarea angajatorilor în cadrul consorțiilor, pentru organizarea […]

Detalii

9 februarie, noul termen de depunere pentru Crearea de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie – Componenta 13 din PNRR

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a prelungit perioada de depunere pentru Investiția 1: Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie din cadrul PNRR Componenta 13 Reforme sociale Potențialii solicitanți: furnizorii publici de servicii sociale acreditați din municipii, orașe și comune, care pot înființa […]

Detalii

Parteneriat de afaceri româno – polonez încheiat cu sprijinul Enterprise Europe Network

Cu sprijinul experților biroului Enterprise Europe Network din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, compania Cattus SRL din Tîrgu Mureș a încheiat încă un acord de colaborare în afaceri cu parteneri din străinătate, având astfel stabilite patru relații de afaceri în Europa, prin această rețea de sprijin a afacerilor. În contextul evenimentelor marca Enterprise Europe […]

Detalii

EUROPA CREATIVĂ – Apel identificare parteneri pentru proiecte dedicate sectoarelor cultural-creative

Șapoul: Organizațiile active în sectoarele cultural creative sunt invitate să participe, în calitate de partener, în două inițiative europene dedicate mobilității artiștilor și creșterii competitivității sectorului audiovizual. În calitate de organizație membră a celei mai mari rețele de sprijin pentru afaceri și inovare, Enterprise Europe Network, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru aduce în atenția antreprenorilor […]

Detalii

Dezbatere publică PNRR: Instrument de grant pentru listarea la bursă a întreprinderilor

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului solicitantului aferent Pilonului III. Creștere Inteligentă, Sustenabilă și Favorabilă Incluziunii, Inclusiv Coeziune Economică, Locuri de Muncă, Productivitate, Competitivitate, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, precum și o Piață Internă Funcțională, cu Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM-uri) Puternice, Componenta C9. Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare […]

Detalii

PNRR I Fonduri pentru laboratoare inteligente în unitățile de învățământ secundar superior, a palatelor și cluburilor copiilor

Ministerul Educației a lansat apelul competitiv pentru „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și cluburilor copiilor”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15: Educație. Alocare financiară: Este disponibil un buget de 117.499.800 euro, pentru dotarea cu echipamente TIC de tip „smart lab” și materiale educaționale […]

Detalii

Finanțări prin PNRR pentru digitalizarea IMM-urilor

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat Ghidul pentru instrumentul de grant de până la 100.000 euro pe întreprindere pentru activități de digitalizare, din cadrul PNRR Componenta C9. Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare. Granturile vor sprijini IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale: achizițiile de hardware TIC, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor/licențelor software, inclusiv soluțiile […]

Detalii

Două apeluri de proiecte lansate în cadrul PNRR pentru managementul apei

Șapou: Extinderea sistemelor de apă și canalizare și colectarea apelor uzate cu fonduri nerambursabile prin PNRR! Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a publicat Ghidurile specifice pentru două apeluri de proiecte, aferente Investiției 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare […]

Detalii

Finanțări pentru eficiență energetică sectorul industrial – sesiunea a II-a

Apel redeschis destinat investițiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie pentru operatori economici din sectorul industrial – Ministerul Energiei a publicat Ordinul, Schema de ajutor de stat și Ghidul Specific aferente Investiției I.5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial, din cadrul Componentei 6 a PNRR. Materialul propriu-zis: Ministerul Energiei a lansat documentele […]

Detalii

Noul termen estimat de depunere 15.01.2023 – 15.02.2023 – Ghidul solicitantului pentru investiții în turism și cultură I – repus în dezbatere publică

Ghidul se adresează proiectelor și solicitanților incluși în rutele turistice/culturale ce vor fi selectați în vederea restaurării în urma derulării etapei a 3‑a de selecție obiective (metodologie: https://mfe.gov.ro/pnrr-ordinul-privind-aprobarea-metodologiei-de-evaluare-a-obiectivelor-in-vederea-includerii-in-cele-12-rute-turistice-culturale-si-in-vederea-promovarii-restaurarii-acestora-relansare/) și pentru cei selectați în etapele 1 și 2 care, din motive tehnice nu au transmis cererile de finanțare până la data și ora de închidere a apelurilor anterioare. Ghidul […]

Detalii