Strategia de Specializare Inteligenta

Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru (RIS3) este documentul elaborat la nivel regional in confomitate cu prevederile Ghidului de elaborare a Strategiilor de Specializare Inteligenta si aprobat prin Hotararea CDR Centru nr. 8 din 18 martie 2015. Ulterior, ca urmare a procesului de operationalizare a Axei prioritare 1 a POR 2014-2020 si a constituirii […]

Detalii

Regiunea Centru pe Eye@RIS3

ADR Centru a publicat pe platforma Eye@RIS3 gestionata de Joint Research Center al Comisiei Europene prioritatile de Specializare Inteligenta ale Regiunii Centru. Aceste prioritati poti fi vizualizate aici.

Detalii

Finantarea transferului tehnologic prin POR 2014-2020

AMPOR a lansat in data de 21.12.2017 varianta finala a Ghidului specific aferent Axei Prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C – Investitii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetarii – inovarii in parteneriat cu ITT, a Programului Operațional Regional 2014-2020. Solicitant eligibil poate fi o intreprindere care se incadreaza […]

Detalii