Strategia de Specializare Inteligenta

Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru (RIS3) este documentul elaborat la nivel regional in confomitate cu prevederile Ghidului de elaborare a Strategiilor de Specializare Inteligenta si aprobat prin Hotararea CDR Centru nr. 8 din 18 martie 2015. Ulterior, ca urmare a procesului de operationalizare a Axei prioritare 1 a POR 2014-2020 si a constituirii […]

Detalii