CONSULTARE PUBLICĂ pentru IMM privind etichetarea produselor textile

ADR Centru invită IMM-urile din industria textilă să participe la Consultarea publică lansată de Comisia Europeană pe tema etichetării produselor textile.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de punct local de contact Enterprise Europe Network, vă invită să participați la consultarea publică lansată de Comisia Europeană pe tema etichetării produselor textile.  Consultarea se derulează de către DG GROW (Direcția Generală pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri a Comisiei Europene) și se adresează IMM-urilor active în domeniul industriei textile.

La nivel european Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 privind etichetarea produselor textile (TLR) stabilește normele privind etichetarea textilelor, precum și normele privind utilizarea denumirilor de fibre textile pentru produsele care sunt compuse din fibre textile în proporție de cel puțin 80 % din greutate. Mai precis, regulamentul se referă la etichetarea și marcarea:

  • ­produselor textile din punct de vedere al compoziției lor fibroase și a
  • ­produselor textile care conțin părți de origine animală și care nu sunt textile.

Ca urmare a schimbării contextului politic și economic, Comisia Europeană evaluează necesitatea revizuirii Regulamentului TLR, pentru a actualiza dispozițiile actuale, pentru a introduce specificații noi în domeniul etichetării (de exemplu, instrucțiuni de îngrijire, origine, dimensiune), etichetării fizice sau digitale a textilelor, ținând seama și de alte inițiative legislative actuale care au un impact asupra sectorului textilelor. Printre aceste alte inițiative se numără:

  • propunerea de regulament privind Proiectarea Produselor Ecologice Sustenabile, care permite stabilirea, prin intermediul unor acte delegate, a unor cerințe de informare și de performanță pentru produse. ESPR permite, de asemenea, introducerea pașaportului digital al produsului (DPP), care se va aplica produselor care fac obiectul cerințelor în materie de proiectare ecologică;
  • o propunere de revizuire a Directivei-cadru privind deșeurile (DCA) pentru o mai bună gestionare a deșeurilor, cu accent pe prevenirea deșeurilor, reutilizarea articolelor și reciclare;
  • o propunere de directivă privind consolidarea rolului consumatorilor în vederea tranziției verzi prin modificarea directivelor referitoare la practicile comerciale neloiale și la drepturile consumatorilor, oferind o mai bună protecție și informare.

Consultarea oferă IMM-urilor active în domeniul industriei textile, posibilitatea să își împărtășească experiența în ceea ce privește punerea în aplicare a regulamentului actual și să își exprime opinia cu privire la posibilele modificări ale acestuia. Invităm astfel întreprinderile care doresc să contribuie la îmbunătățirea legislației europene în domeniul etichetării produselor textile să transmită opiniile lor. Transmiterea opiniilor se face online prin completarea următorului CHESTIONAR. Termenul limită pentru completarea chestionarului este 06.06.2024.

Pentru informații suplimentare privind acest sondaj sau serviciile oferite de biroul Enterprise Europe Network din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională, vă rugăm să ne contactați la următoarele coordonate: Dumitrița Burduf, dumitrita.burduf [at] adrcentru.ro.