Finantarea transferului tehnologic prin POR 2014-2020

AMPOR a lansat in data de 21.12.2017 varianta finala a Ghidului specific aferent Axei Prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C – Investitii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetarii – inovarii in parteneriat cu ITT, a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Solicitant eligibil poate fi o intreprindere care se incadreaza in categoria IMM-urilor in parteneriat cu una sau mai multe entitați de transfer tehnologic acreditate in conformitate cu prevederile legale in vigoare. IMM pot obtine pana la 200.000 de euro pentru implementarea de inovatii de produs sau de proces, in domeniile de specializare inteligenta, inclusiv prin finantarea serviciilor de transfer tehnologic.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizand sistemul electronic – aplicația MY SMIS.
Pentru pregatirea proiectelor este prevazuta o perioada de aproximativ o luna de la data publicarii Ghidului specific, astfel incat depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 25 ianuarie 2018, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise pana la data de 25 iunie 2018, ora 10.00.

Pachetul informativ complet poate fi accesat aici.