Finanțări pentru inovare și internaționalizarea IMM-urilor din domeniul sănătății, inclusiv pentru digitalizare în sănătate

Apel de proiecte pentru întreprinderile active în domeniile e-sănătate și digitalizare în sănătate, lansat de Euroclusterul DESIRE! Termen de depunere cereri de finanțare: 13 noiembrie 2023.

  • Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de punct local de contact Enterprise Europe Network – cea mai mare rețea de sprijin pentru afaceri și inovare – aduce în atenția întreprinderilor active în domeniile e-sănătate și digitalizare în sănătate, posibilitatea de a aplica pentru finanțare în cadrul unui apel lansat de DESIRE Eurocluster (Development of E-Health Solutions Improving Resilience in Europe).

Apelul lansat de DESIRE Eurocluster oferă finanțare care să sprijine întreprinderile din aceste domenii să-și crească reziliența și să facă pașii necesari pentru tranziția verde și digitală. Apelul este dedicat proiectelor care abordează cel puțin una dintre următoarele provocări din sectorul sănătății:

  • inovații de produs pentru a reduce dependența de tehnologii în lanțurile valorice ale Euroclusters, în scopul de a introduce pe piață produse sau servicii noi pentru firmele din domeniul sănătății
  • inovații în procesele de afaceri în domeniul e-sănătate care vizează adoptarea de tehnologii care ajută IMM-urile să îndeplinească cu succes cerințele privind tranziția verde și digitală
  • Internaționalizarea IMM-urilor către țări terțe, cu soluții pentru sectorul sănătății

Activitățile eligibile (cu titlu de exemplu): achiziționarea de echipamente necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului, participarea la misiuni economice, târguri, participarea cu stand la târguri, prototiparea (costurile de prototip și materiale relevante pentru execuția proiectului), deplasări pentru promovarea proiectului sau participarea la evenimente DESIRE, activități de coordonare și implementare a proiectului, etc.

Solicitanți eligibili: IMM-uri sau consorții compuse din maximum două IMM-uri, sau un IMM și o altă entitate juridică. Doar IMM-urile pot fi beneficiari de finanțare și pot primi sprijin financiar în contextul proiectului DESIRE.

În cadrul acestui apel, un număr de aprox. 35 de IMM-uri vor beneficia de finanțare în valoare de maximum 30.000 EUR/proiect (finanțare directă și servicii). Finanțarea DESIRE acoperă 50% din toate costurile proiectului. Fiecare solicitant va avea o contribuție de cel puțin 50%. Finanțarea va fi repartizată după cum urmează:

  • De la 10.000 Euro până la 20.000 Euro – finanțare directă în numerar
  • 10.000 Euro, în tichete de servicii concepute ca pachet de servicii, furnizate de unul sau mai mulți furnizori externi

Apelul este deschis în perioada 13.09.202313.11.2023 (ora 17:00 CET). Încurajăm întreprinderile active în domeniile e-sănătate și digitalizare în sănătate să profite de această oportunitate și să aplice pentru a primi sprijin financiar în vederea creșterii rezilienței afacerii.

Detalii suplimentare privind acest apel pot fi obținute accesând următorul link: https://desire.grantplatform.com/page/aKLYlyVl. Ghidul solicitantului precum și alte documente privind apelul sunt disponibile AICI.

Sprijin și asistență: Echipa Enterprise Europe Network din cadrul  ADR Centru vă stă la dispoziție cu sprijin, asistență. Persoană de contact: Dumitrița Burduf, E-mail: dumitrita.burduf[at]adrcentru.ro.