Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014 – 2020

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a definitivat draftul Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 (PDR Centru).

Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru reprezinta principalul document de planificare si programare elaborat la nivel regional prin care se stabileste viziunea de dezvoltare, obiectivul global si obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunand directiile de actiune si masurile necesare pentru atingerea obiectivelor.

Planul de Dezvoltare cuprinde Analiza socioeconomica a Regiunii Centru, Analiza SWOT a Regiunii, Strategia de dezvoltare regionala pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de realizare, Estimarea necesarului de finantare, Sistemul de implementare si monitorizare, precum si o Listă orientativa a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi finantate în perioada 2014-2020.

PDR Centru a fost aprobat prin Hotararea nr.12/ 15 iulie 2014 a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Centru.