Runda a doua pentru Fondul local. Suma alocată – aproximativ 860 milioane euro!

Vineri, 14 octombrie, la ora 10:00, Ministerul Dezvoltării va lansa cel de-al doilea apel de proiecte pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România, prin investiții în infrastructura locală, finanțate din Fondul Local al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Investițiile finanțate vor susține atât reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, cât și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.

Alocarea financiară estimată: 859.690.000 de euro

Achiziția de vehicule nepoluante: 238.140.000 de euro.

Investiții în sisteme inteligente de management local: 74.720.000 de euro

Puncte de reîncărcare vehicule electrice: 27.900.000 de euro

Piste pentru biciclete la nivel local: 31.450.000 de euro

Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri și locuințe de serviciu pentru specialiștii din sănătate și învățământ:117.480.000 de euro

Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale: 370.000.000 de euro.

În cadrul rundei a doua, nu există sume prealocate pe categorie de unitate administrativ-teritorială/subdiviziune a UAT-urilor, apelul fiind destinat tuturor unităților administrativ-teritoriale și subdiviziunilor municipiului București de pe întreg teritoriul României, după principiul primul venit – primul servit, cu respectarea cerințelor de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului.

Cererile vor putea fi depuse online, în format digital, în mod transparent, pe site-ul www.mdlpa.ro/investitii/PNRR , cu un utilizator și parolă securizată aferentă fiecărei UAT. Aici se vor vedea doar investițiile la care fiecare UAT este eligibil.

  Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele utilizând următorul link: https://www.mdlpa.ro/pages/pnrr