Chestionar privind dezvoltarea unui nod de transport intermodal (NIT) în judeţul Alba

În contextul interesului manifestat de actorii locali pentru dezvoltarea transportului multimodal care să faciliteze preluarea transportului de marfă de pe căile de transport rutier pe cel feroviar, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a făcut demersurile necesare și a elaborat un studiu de prefezabilitate pentru dezvoltarea unui terminal intermodal în județul Alba

[Detalii]