Chestionar UEFISCDI privind rezultatele procesului de transfer tehnologic

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) elaborează o propunere de politică publică ce urmărește îmbunătățirea cadrului general și fluidizarea procesului de transfer tehnologic la nivel național. Un pas important în fundamentarea acestei propuneri îl constituie analiza datelor privind numărul de transferuri tehnologice efectuate în ultimii 4 ani de către entitățile care formează infrastructura națională de inovare și transfer tehnologic si nu numai.
Astfel, în perioada 12-15 aprilie 2022 vă invităm să completați chestionarul disponibil aici (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePSeyyylgZQoxLzWLWYPuIcGDRJS-33Uh7qbTCD5r5kkPQOw/viewform). Parcurgerea întrebărilor durează în medie 10-15 minute.Analiza datelor va ajuta la conturarea unor  acțiuni și programe bazate pe evidențe și, în felul acesta, se va reuși să se sprijine domeniile de cercetare științifică și inovare.
Pentru orice întrebări, puteți să transmiteți un mesaj la adresa: crew@cafeneauadeinovare.ro