100.000 euro nerambursabili pentru IMM-uri pentru panouri fotovoltaice și staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice – ghid în consultare publică

În data de 27 august 2020, Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri a lansat în consultare publică un proiect de OUG privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, precum și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP“.

Noua sursă de finanțare vizează domeniul HORECA, iar beneficiarii eligibili sunt:

  • Întreprinderi mici și mijlocii;
  • Reprezentanți ai domeniului HORECA
  • Persoane juridice române, care au înscrise ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN, una din activitățile corespunzătoare domeniului HORECA

Ce se finanțează:

Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

 Finanțare acordată:

O sumă maximă de 100.000 euro/ beneficiar, reprezentând maxim 100% din valoarea cheltuielilor eligibile

Buget:

Suma necesară implementării Programului „ELECTRIC UP“ este de 476 milioane lei în primul ciclu de finanțare. În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis. Conform documentului, solicitantul poate depune o cerere de finanțare pentru un singur proiect, în fiecare ciclu de finanțare.

Mai jos puteți consulta documentele.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării ( 27 august) la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro.