Consultare publică pentru IMM-uri referitoare la substanțele chimice (REACH)

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, prin biroul Enterprise Europe Network, vă invită să participați la consultarea publică lansată de Comisia Europeană în contextul revizuirii Regulamentului REACH: Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 – privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

Regulamentul REACH vizează îmbunătățirea protecției sănătății umane și a mediului prin identificarea la timp a proprietăților intrinsece ale substanțelor chimice. Acest lucru se realizează prin intermediul a patru procese: înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice. Regulamentul REACH urmărește, de asemenea, să asigure libera circulație a substanțelor chimice în Uniunea Europeană și să consolideze inovarea și competitivitatea în industria chimică din UE.

Consultarea vizează colectarea opiniilor întreprinderilor mici și mijlocii cu privire la modul în care acest regulament ar trebui să funcționeze pentru acestea. Este vizată o implicare a IMM-urilor care doresc să contribuie la evaluarea impactului pe care l-ar avea modificările propuse în ceea ce privește regulamentul REACH, asupra activității acestora. Contribuția IMM-urilor va ajuta Comisia să îmbunătățească modul în care revizuirea Regulamentului REACH va afecta/influența activitatea acestora.

Astfel, IMM-urile interesate să participe la această consultare și să își exprime opinia cu privire la măsurile propuse pentru a îmbunătăți informațiile disponibile cu privire la substanțele chimice și înregistrarea acestora, comunicarea în cadrul lanțului de aprovizionare precum și cu privire la aspecte legate de autorizarea și restricționarea substanțelor chimice, sunt invitate să completeze următorul CHESTIONAR până cel târziu în 6 mai 2022.

Sprijin și asistență: echipa ADR Centru vă stă la dispoziție cu informații suplimentare privind această consultare, dar și cu alte servicii de sprijin pentru afaceri. Persoană de contact: Dumitrița Burduf, E-mail: dumitrita.burduf[at]adrcentru.ro.