Întâlnire transnațională a partenerilor din cadrul proiectului COLOR CIRCLE | 23 și 24 noiembrie 2021

Marți și miercuri, 23 și 24 noiembrie 2021, începând cu ora 10 va avea loc o întâlnire online transnațională a partenerilor din cadrul proiectului COLOR CIRCLE, organizată de Consiliul Regional Burgundy-Franche-Comté.

Economia circulară este una din temele momentului, fiind o prioritate în documentele europene, naționale și regionale dar și o necesitate a comunităților în care trăim, locuim, pe care este necesar să o conștientizăm și să acționăm împreună pentru ca modul nostru de viață să fie mai sustenabil!

Preocupată de dezvoltarea sustenabilă a Regiunii Centru, în acord cu nevoile identificate la nivel regional, ADR Centru se implică constant în proiecte de cooperare interregionale care să asigure schimburi de experiențe și transfer de cunoștințe și bune practici între organizațiile din Regiunea Centru și alte organizații similare din Europa. Un astfel de proiect este COLOR CIRCLE, o inițiativă interregională ce își propune să sprijine dezvoltarea economiei circulare prin crearea unor parteneriate solide între autoritățile locale și mediul academic regional, dar și prin dezvoltarea unor măsuri inovatoare care să permită implementarea conceptului de economie circulară la nivel de localitate. Implementarea proiectului COLOR CIRCLE este realizată de agenții regionale de dezvoltare, consilii regionale, universități și centre de inovare din șase regiuni europene: Burgundia-Franche-Comté – Franța, Boemia Centrală – Cehia, Provincia Frizia – Olanda, Provincia Granada – Spania și Regiunea Centru – România.

În contextul acestui proiect, ADR Centru si regiunea Burgundia-Franche-Comté – Franța vă invită să participați marți și miercuri, 23 și 24 noiembrie 2021, începând cu ora 10:00, la o întâlnire interregională a partenerilor, organizată de Consiliul Regional Burgundy-Franche-Comté. Această întâlnire va avea caracter interactiv și se va desfășura online, având ca obiectiv împărtășirea de modele și bune practici în economia circulară. Evenimentul se va desfășura în limba engleză și franceză, și va conține: schimburi de bune practici cu Universitatea HESAM, Consiliul Regional din Burgundia-Franche-Comté, Consiliul Provincial Granada (Spania), Universitatea Van Hall Larenstein din Frisia de Nord-Est (Olanda), Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (România), Centrul de Inovare din Boemia Centrală (Republica Cehă).

În tematica evenimentului se regăsesc prezentarea unor inițiative din aceste regiuni în domenii precum: alimentație durabilă/ Reciclare/ Instruirea și conștientizarea populației/ Planuri de acțiune.

 În cazul în care acest eveniment prezintă interes pentru dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la coordonatele de contact: Daniela Breazu – expert, email: daniela.breazu[at]adrcentru.ro, telefon 0358 401 276 Interior 483, pentru mai multe detalii, datele de contact și informații privind modul de derulare a evenimentului.