INVITAȚIE – Întâlnire Grup de lucru Color Circle | 26 ianuarie 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru vă invită să participați marți, 26 ianuarie 2021, începând cu ora 10 la cea de-a treia întâlnire a grupului regional de lucru constituit în cadrul proiectului COLOR CIRCLE. Această întâlnire va avea caracter interactiv și se va desfășura online, pe platforma Webex, cu tematica referitoare la valorificarea economiei circulare în Regiunea Centru și modele de bune practici implementate la nivel național.

Proiectul Color Circle își propune să sprijine dezvoltarea economiei circulare prin crearea unor parteneriate solide între autoritățile locale și mediul academic regional, dar și prin dezvoltarea unor măsuri inovatoare care să permită preluarea și transpunerea în practică a conceptului de economie circulară în localitățile mici. Pentru a asigura buna implementare a acestui proiect în Regiunea Centru, ADR Centru a constituit un grup de lucru regional format din 24 de organizații (autorități publice locale, universități, ONG-uri și companii ce activează în domeniul protecției mediului). Semestrial, membrii grupului de lucru, alături de alte organizații relevante din regiune se întâlnesc și dezbat oportunitățile generate de proiect în contextul dezvoltării conceptului de economie circulară în Regiunea Centru.  În acest fel, în cadrul acestui eveniment vor fi discutate activitățile derulate în cel de-al treilea semestru de implementare a proiectului COLOR CIRCLE, vor fi dezbătute rezultatele analizei regionale privind economia circulară din Regiunea Centru, dar și oportunitățile și provocările identificate în nivelul localităților din regiune.

Agenda evenimentului se va desfășura conform documentului anexat și va include:

  • Abordarea proiectului COLOR CIRCLE în contextul POR 2021-2027, inclusiv infrastructura verde și beneficiile aduse economiei circulare; analiza oportunităților generate de valorificarea economiei circulare;
  • Rezultatele analizei regionale privind economia circulară. Propuneri și recomandări pentru localitățile selectate în studiile de caz; scurte intervenții din partea reprezentanților celor trei localități incluse în studiile de caz;
  • Prezentarea unor bune practici implementate la nivel regional/național în domeniul economiei circulare.

În cazul în care acest eveniment prezintă interes pentru organizația dumneavoastră, vă invităm să confirmaţi participarea dumneavoastră și/sau a reprezentanților dumneavoastră până luni, 25 ianuarie 2021, completând formularul online disponibil aici https://forms.gle/nw3vDpTbcU6q2UvC9

Sprijin și asistență: Pentru informații privind modul de derulare a evenimentului, vă rugăm să ne contactați la coordonatele de contact: Gabriela Țârău – expert programe, email: gabriela.tarau@adrcentru.ro, telefon 0358 401 276 Interior 466.