Dezvoltarea industriilor culturale și creative din Regiunea Centru

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru anunță lansarea proiectului CHERRY – ”making Culture tHe N°1 ally of European RecoveRY” (CHERRY  –  „Cultura, primul aliat al redresării Europene”), finanțat de Programul Interreg Europe 2021-2027. Proiectul, coordonat de Regiunea Autonomă Friuli-Venezia Giulia din Italia, implică un consorțiu format din 9 organizații partenere din 8 țări europene: Italia, Finlanda, Letonia, Ungaria, Grecia, Franța, Belgia și România.

Pe o perioadă de 4 ani, partenerii proiectului CHERRY își propun să identifice, împărtășească și transfere cele mai bune practici și modele de îmbunătățire a politicilor de promovare și susținere a industriilor culturale și creative (ICC). Prin abordarea specifică a proiectului CHERRY se dorește intensificarea contribuției industriilor culturale și creative la creșterea economiei locale, sprijinirea incluziunii sociale și promovarea inovării. În contextul proiectului, se vor aborda instrumente de politică care susțin redresarea post-pandemie a industriilor culturale și creative, luând în considerare tranziția verde și digitală.

Unul dintre instrumentele politice care va fi îmbunătățit în urma implementării activităților proiectului CHERRY este Programul Regiunea Centru, P1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă, OS 1.1 – Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate, acțiunea 2 – Dezvoltarea conexiunilor și sinergiilor, crearea de rețele între întreprinderi, centre de CD și sectorul învățământului superior, integrarea în rețele de inovare și cunoaștere, în relație cu sectoarele/ariile RIS regionale. Prin intermediul acestei acțiuni, Programul ”Regiunea Centru” își propune să răspundă nevoii integrării ecosistemului de inovare regional în spațiul de cercetare și inovare european și dezvoltarea rețelelor regionale de inovare, în domeniile de specializare inteligentă din RIS3, sectorul ICC fiind unul din cele 9 domenii de specializare inteligentă identificate în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru (RIS3).

Valoarea totală a proiectului CHERRY este de 2,048,113.00 euro, cu o contribuție nerambursabilă din partea programului Interreg Europe 2021-2027 de 1,638,490.40 euro.

Bugetul alocat Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru implementarea activităților proiectului este de 185,168.00 euro din care 148,134.40 euro  (80%) finanțare Interreg Europe 2021-2027 la care se adaugă o contribuție proprie de 37,033.60 euro, respectiv 20% din bugetul total alocat ADR Centru.

Primul eveniment din cadrul proiectului CHERRY, intitulat „Politici și acțiuni locale pentru stimularea inovării în sectoarele culturale și creative”, va avea loc la sediul Institutului de Cercetări Teatrale și Multimedia din Târgu Mureș, pe data de 7 iulie 2023. Scopul acestui eveniment este de a aduce în dezbatere modul în care prioritățile Regiunii Centru privind industriile culturale și creative, așa cum sunt reflectate în documentele regionale de planificare și programare, cum ar fi Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru și PDR Centru 2021-2027, au reușit să-și atingă obiectivele, nevoile sectorului ICC și modul în care acesta poate fi sprijinit prin PR Centru 2021-2027. De asemenea, evenimentul își propune să identifice soluții care pot contribui la creșterea corelării între nevoile de dezvoltare ale regiunii și obiectivele finanțate prin programele europene.

Agenda evenimentului va cuprinde două secțiuni principale: prezentarea proiectului CHERRY, o inițiativă interregională care sprijină cooperarea în domeniul ICC, și conturarea direcțiilor pentru analiza SWOT a sectorului ICC la nivel regional. De asemenea, vor avea loc dezbateri, în grupuri de lucru, pentru identificarea provocărilor, nevoilor, problemelor și constrângerilor legate de aria tematică „industrii culturale creative” din Strategia de Specializare Inteligentă, precum și identificarea de idei de proiecte care să răspundă obiectivelor RIS3.

Pentru mai multe informații despre proiectul CHERRY-”making Culture tHe N°1 ally of European RecoveRY”, vă rugăm să accesați link-ul cu informații despre proiect.

Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră și/sau a reprezentanților dumneavoastră completând următorul formular de înregistrare.

Pentru informații suplimentare legate de acest eveniment, vă rugăm să ne contactați prin email la coordonatele de contact: Alexandra Pojar, expert comunicare, email alexandra.pojar[at]adrcentru.ro, telefon 40 0358 401 276/ Interior 484.